Życie jest zbyt krótkie by tracić je na zmartwienia! *Oraz na bycie nie-fit ;)

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? Phil Bosmans

Dzień dobry w poniedziałek!

Przyszła i na mnie pora! Pisząc posty na Facebooku zauważyłam, że muszę bardzo ograniczać się do ilości tekstu, który mają zawierać (nikomu z Was po prostu nie chce się tyle tam czytać:)) Czasami jednak sprawy potrzebują rozwinięcia. I od tego właśnie będzie ten blog. To tytułem wstępu, a teraz zabieram się za „rozgryzanie” tajników tworzenia tego bloga, bo jest tego…